בשיחה עם זיו רביץ #2
00:00 / 1:24:46
בשיחה עם גלעד הקלסמן #1
00:00 / 1:03:18

© 2019 כל הזכויות שמורות למתן צ׳פניצקי

#3 בשיחה עם אמיר ברסלר
00:00 / 1:53:37
בשיחה עם ירון הרמן #4
00:00 / 1:31:13